Březen 2011

perverzní Mácha ?!

2. března 2011 v 18:58 | Baruška |  ...Téma...
Je spousta věcí, které o Karlu Hynku Máchovi nevíme (možná ztratíte iluzi o tom, že byl romantik):
- strašně žárlil
-rozzuřil se na Lori (jeho ženu) třeba jen proto, když ji nějaký muž vzal při rozhovoru za ruku
-chtěl ji ovládnout, rozkazoval jí
-nesměla opouštět byt a nesměla se stýkat se svým otcem, protože Mácha ho neměl rád
- byl perverzní, což ukazují i jeho zápisky z deníku: "Doma jsem ji svlékl ze šatů, vyzvedl jí sukně a díval se na ni popředu, po straně a pozadu. Líbal stehna a tak dále. Potom jsme stáli u sebe. Seděla mi nahou prdelí na klíně."

A tak tedy, když jsme dostali ve škole za úkol napsat jemu dopis, nejprve jsem si řekla, jak ho zkritizuji, ale nakonec jsem se rozhodla, že se ho pokusím pochopit. Tak tady je výsledek (dopis ve verších).

Milý Mácho, píši veršů pár..

Z různých stran se zvěsti šíří,
kdekdo na Váš život míří,
já však věřím, mistře,
že šel jste na to chytře.

Mnoho lidí tvrdí,
že snad jste neměl srdce,
a k Lori jste se choval příliš trpce,
že musela chudák všechno snášet,
ptá se snad někdo, na pocity Vaše?!

Tak jako papír dvě strany má,
tak jak je světlo, ale i tma.
Vy trápit jste se musel
všechna neprospaná rána,
kde se nachází a zda je vůbec sama?!

To chování jen tvořilo Vám masku,
nechtěl jste si přiznat tu nekonečnou lásku,
a tak jako koráb staletí bloudí,
jednal jste a teď Vás za to soudí?

Co správné je, a co zas není,
to myšlenka je k zamyšlení,
já myslím, že v dnešní době
s ní máme co do činění.
Tak za co vás soudí?!
Za své hříchy denní?!
Pokud snad je peklo, kde se lidi v duše mění...

Ruku do ohně dám,
že všichni potkáme se tam.

PS: Nevnímejte ty, jenž připomínky mají,
psal snad někdo z nich ty krásné verše v Máji ?!